عکس


سلام صبح بخیر

پیشکش اول صبح

یک سلام گرم

با عطر گل های بهشتی 

و با طعم خوش گلاب 

از باغ آرامش،

و پر مهر خداست 

امروزتان متبسم 

به نگاه مهربان خدا


برچسب ها :
سلام صبح بخیر ,  اول صبح ,  یک سلام گرم ,  گل های بهشتی ,  باغ آرامش ,  نگاه مهربان خدا , 

موضوع :
متـــن زیبـــا صبـــح بخیـــر ,