..

گله نکن... 

ناشکری نکن ...

خدا حـکمت همه کارها را میدونه

فقط مرتب بهش بگو :

   
 ای که مرا خوانده‌ای،

 راه نشانم بده
..هیچ وقت
 
فڪر نڪن ڪه 

در یـڪ مڪـان تنهایی ... !

چـون ،،

انسان ،،

هیـچ وقت ،، 

تنها نمی ماند ،،،

یا ،،

با خدایی ،،

یا ،،

با شیطان،،❗️,,برچسب ها :
گله نکن ,  ناشکری نکن ,  حـکمت ,  خدا ,  ای که مرا خوانده‌ای ,  راه نشانم بده ,  با خدا , 

موضوع :
یـــــاد خـــــــدا ,