رفـیق جان ❤️

وقتی عصـبانے میشے

وضـو بگیر و 

 زمزمه کن ⇩

《 لا حول و لا قوه الا بالله 》


و تغییر موقعیت بده 

⇦هر حرفی تو عصبانیت ، تهش پشیمونیه⇨
..برچسب ها :
رفـیق جان ❤️ ,  عصـبانے میشے ,  وضـو بگیر ,  زمزمه کن ,  لا حول و لا قوه الا بالله , 

موضوع :
یـــــاد خـــــــدا ,