برحذرباش ..ازاینکه نماز بخونی

روزه بگیری 

قرآن بخوانی

قیام شب داشته باشی

صدقه و انفاق کنی

و کارهای مردم را راه بیندازی وخودت راخسته کنی...! 

اما یکی دیگه بیاد باخیال راحت نیکی ها وحسنات تو را بردارد..

  
    غیبت نکنید


عکس نوشته غیبت ممنوعبرچسب ها :
برحذرباش ,  نیکی ها ,  حسنات ,  غیبت نکنید , 

موضوع :
هــشــدار ,