هر چیزی که به قیمت 

از دست دادن آرامشتان تمام شود،

زیادی گران است!!!

رهایش کنید...

صبحتون بخیر

زندگیتون پر از آرامش


غکس نوشته صبح بخیربرچسب ها :
صبحتون بخیر , 

موضوع :
متـــن زیبـــا صبـــح بخیـــر ,