امام صادق(ص):

بہ خداوند امیدوار باش،

امیدی کہ تو را بر انجام معصیتش جرات نبخشد؛ 

و از خداوند بیم داشتہ باش؛ بیمی کہ تو را از رحمتش نا امید نگرداند...


جامع الاخبار شعیری ص۹۸

برچسب ها :
 ,  امام صادق ,  خداوند ,  امیدوار باش ,  معصیت ,  بیم داشتہ باش ,  رحمتش , 

موضوع :
احادیث امام جعفرصادق {ع} ,