عارفانه های ناب خدای من نه دور کعبه است؛ نه در کلیسا؛ نه در معبد؛ خدای من همین جاست... کنار تمام دلواپسی هایم ؛ بغض هایم ؛ خنده هایم ؛ خدای من؛ نمی ترساند مرا از آتـش امـــــــــــــــــــا می ترساند مـرا از شکستن دلــــی... اشک آوردن به چشمی ... نــا حـق کردن حقی .. خدای من می بیند مرا " هر جا که باشم می فهمد مرا با هر زبانی که سخن می گویم ، خدای من حواسش در همه احوال به من هست " خدای من مــرا از هیچ نمی ترساند ؛ جز " بی فـــکر سخن گفتن " و " رنجاندن دلـــــی " خـــدای من...؛ "خدای تمــــــام مهربــــــانی هاست"...! دکتر شریعتی http://arefaneha.mihanblog.com 2019-01-20T04:43:04+01:00 text/html 2019-01-19T17:04:56+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران یا فــاطمه زهــرا (س) http://arefaneha.mihanblog.com/post/237 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">با رفتنت ای زهرا ، از خانه صفا رفته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">زینب به حسین گوید، مادر به کجا رفته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">این خانه پس از زهرا گردیده عزا خانه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">زهرای مرا کشتند تنها و غریبانه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">با آنکه نمی گفتی در کوچه چه ها رخ داد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">اما به سوال من رخسار تو پاسخ داد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff2.gif" alt=".."></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><div style="text-align: center;">شمع خموش ما را ، از خانه بردند</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">تابوت مادرم را شبانه بردند</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">مدینه در نوای أمن یجیب است</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">مادر به خانه برگرد ،بابا غریب است</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">شهر مدینه دگر، زهرا ندارد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">باغی که گل ندارد، صفا ندارد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff2.gif" alt=".."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;">روز شهادت زهرای اطهر است</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">عالم پر از مصیبت و دل ها مکدّر است</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">خشکیده چون نهال برومند عمر او</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">چشم جهانیان همه از اشکِ غم ، تر است</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">شهادت بانوی دو عالم ، امّ ابیها&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها بر عموم مسلمانان تسلیت باد</div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff2.gif" alt=".."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;">مدینه در وطن تنهاترینم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">«ولی اللّه»ام و خانه نشینم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ز سوز داغ زهرای جوان مرگ</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">شرر خیزد ز آه آتشینم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">شهادت حضرت فاطمه(س) تسلیت باد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff2.gif" alt=".."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;">فاطمه! ای که غم از داغ تو، سر می شکند</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">زیر بار غم تو، کوه کمر می شکند</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">مرغ حقّ بودی و رفتی سوی باغ ملکوت</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">جبرئیل است که از داغ تو، پر می شکند</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">شهادت حضرت فاطمه(س) تسلیت باد</div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></font></div> text/html 2019-01-18T05:12:29+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران اللّهم عجّل لولیک الفرج http://arefaneha.mihanblog.com/post/236 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff27.gif" alt=".."></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">همه گویند به امید ظهورش صلوات</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">کاش این جمعه بگویند به تبریک حضورش صلوات</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#3366ff">اللّهم عجّل لولیک الفرج</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#3366ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#3366ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#3366ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff27.gif" alt=".."></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#3366ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خـبـر آمـد خبـری نیـست...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">هنـوز از غـم دوری دلـدار بـسـوز...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بـایـد ایـن جـمعه بیایـد، بایـد!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">مـن دگـر خسـته شـدم از شـایـد!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#009900">اللهُـــمَّ عَجِّــــــلْ لِوَلِیِّکَــــــ الْفَــــــــرَج</font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff27.gif" alt=".."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000">گره کور ظـــــــــــهور تو منم</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">که می دانم هر جمعه برای گناهانم&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">خون گریه می کنی اما باز هم گناه می کنم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000">گره کور ظـــــــــــهور تو منم</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">که می دانم نگاهم می کنی اما&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">در مقابل نگاه مهربانت گناه می کنم و دلت را می شکنم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000">گره کور ظـــــــــــهور تو منم</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">که می دانم چقدر غریبی اما من&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">حتی اراده ترک یک گناه را برای کم شدن غربتت ندارم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff27.gif" alt=".."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></font></div> text/html 2019-01-14T16:22:02+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران خدای دنیای مجازی http://arefaneha.mihanblog.com/post/235 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">✨در دنیای مجازی با احساسات دیگران</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بازی نڪنیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بعضیا فڪر میڪنن چون ڪسی نمیبینه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">به‌راحتےمیتونن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دل انسانها رو بشڪنن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">درحالی ڪه غافل هستن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خدای دنیای</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">مجازی و واقعی یڪیست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div> text/html 2019-01-06T18:16:18+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران ❤️ گفتگوی شبانه با حضرت دوست❤️ http://arefaneha.mihanblog.com/post/234 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">❤️ گفتگوی شبانه با حضرت دوست❤️</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خدای من!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">گفتگو با "تو" حسی از جنس&nbsp; آرامش به من میدهد..</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آرامشی که در هیاهوی دنیا گم کرده ام...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خدای من!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نگذار قدمی به عقب برگردم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">که در وانفسای غفلت کلاهم را سفت چسبیده ام!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">کمکم کن بتوانم در این مسیر&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">عشق و مهربانی تو را هدیه کنم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">به تمام آنانی که قرار است به بودنت آگاه شوند,..</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خوب من!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">در این سفر بیش از پیش به نگاهت محتاجم...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">من بدون تو هیچم....</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-12-28T18:01:51+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران ترڪ گناه http://arefaneha.mihanblog.com/post/231 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آیتــ الله حق شناس</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">توصیہ مےڪردند ڪہ ترڪ گناه را، با ترڪ ڪردن گناهان زبان آغاز ڪنید و ابتدا با ترڪ مطلق غیبتـ کردن ... .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div> text/html 2018-12-22T10:50:25+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران عاشـ❤️ـق که باشی http://arefaneha.mihanblog.com/post/230 <div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">عاشـ❤️ـق که باشی؛</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">راحت از خودت براش میگذری!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">عاشق که باشی؛</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">توی اوجِ نداشتن ها وگرفتاریها</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">همینکه اون کنارته؛</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">احساس آرامش میکنی!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">سؤال؛</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">چرا ما کنارخدا، آروم نیستیم؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">استاد شجاعی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div> text/html 2018-12-19T02:02:49+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران صبح http://arefaneha.mihanblog.com/post/229 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">صبح دیوانه است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تا وقتی که صدایت نکرده‌ام!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">وقتی تو را صدا می‌کنم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">صبح آرام می‌شود</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">مرا از خواب بیدار می‌کند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">و به من قول می‌دهد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">که روز خوبی داشته باشم!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">هرروز صبح به یاد تو می‌افتم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">وقتی در آینه نگاه می کنم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تو هم مرا آفریده‌ای</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">هم تصویرم را!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div> text/html 2018-12-15T02:12:41+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران نماز http://arefaneha.mihanblog.com/post/228 <div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">هرگاه نماز مى خوانی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">چنان باش كه گویى</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نماز آخرین را به جاى مى آورى...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">‌</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">امام_سجاد (ع)&nbsp;</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">عبادت به معنای اظهار ذلّت ،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">عالی ترین نوع تذلّل و کرنش در برابر خداوند است.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">در اهمیت آن ، همین بس که آفرینش هستی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">و بعثت پیامبران (عالم تکوین و تشریع) برای عبادت است.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خداوند میفرماید :</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">"وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ"</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">هدف آفرینش هستی و جن و انس ، عبادت خداوند است.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.dailys.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-1-1.jpg" alt="...."></div> text/html 2018-12-14T14:54:25+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران هشدار http://arefaneha.mihanblog.com/post/226 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">با دختری ازدواج میکنی که نمیدانی گذشته اش چیست....</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">و دختری را ترک میکنی که گذشته ات را با او بودی....</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">کدامین عقل است که این را قبول میکند......</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">پس........</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">اگر با معشوقه ات ازدواج نکردی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">یقین بدان تو با معشوقه مرد دیگر ازدواج کردی...!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">"الهی قمشه ای"</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div> text/html 2018-12-12T14:28:52+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران رفـیق جان ❤️ http://arefaneha.mihanblog.com/post/227 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">رفـیق جان<font color="#ff0000"> ❤️</font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">وقتی عصـبانی میشی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">وضـو بگیر و&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;زمزمه کن⇩</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#009900">《 لا حول و لا قوه الا بالله 》</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">و تغییر موقعیت بده&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ff0000">⇦هر حرفی تو عصبانیت ، تهش پشیمونیه⇨</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div> text/html 2018-12-08T17:28:31+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران فَهُوَ حَسبُه http://arefaneha.mihanblog.com/post/225 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فَهُوَ حَسبُه کہ مےخوانم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">انگارکسی دستے بہ قلبم می کشد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;آرام مےشوم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">انگارکسی مےگوید:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خیالت راحت!من هستم...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دلشوره هایم رامےسپارم به باد..</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">انگارهمہ برایم میشود تو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">وتو می شوی همہ ی من&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div> text/html 2018-12-04T15:47:14+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران آخرت http://arefaneha.mihanblog.com/post/224 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرحیم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">امام صادق علیه السلام از پدرش، امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: انسان حریص به دنیا چون کرم ابریشم، هر اندازه به دور خود می پیچد، خود را بیشتر گرفتار می کند به گونه ای که بیرون آمدن از پیله برایش مشکل می شود. سرانجام در هوای دم دار آن جا می میرد.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">در ادامه، امام صادق علیه السلام فرمود: یکی از پندهای لقمان به پسرش این بود که ای پسرم! همانا مردمی که پیش از تو زندگی می کردند، برای فرزندانشان مال ها اندوختند، ولی نه از آن اندوخته ها، و نه از کسانی که برای آن ها اندوخته بودند، نشانه ای مانده است. پس تو بنده ای هستی که دنیا به تو اجاره داده شده است و مأمور به عمل کردن هستی و در برابر هر عمل به تو وعده پاداش داده اند بنابراین، عملت را به خوبی انجام بده. پسرم، در این دنیا همچون گوسفندی نباش که در کشت زار سبزی می چَرَد و آن اندازه می خورد تا فربه می شود؛ زیرا مرگش هنگام فربه شدن فرا می رسد، بلکه دنیا را مانند پُلی بر روی رودخانه ای بدان که از آن گذر کرده ای و هیچ گاه به آن جا باز نمی گردی. بدان که به زودی در پیشگاه خداوند بزرگ، از تو برای چهار چیز پرسش می کنند:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">1. جوانی ات را در چه کارهایی صرف کردی؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">2. عمرت را چگونه به پایان رساندی؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">3. مال و دارایی ات را از چه راهی به دست آوردی؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">4. دارایی ات را چگونه مصرف کردی؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">پس خود را برای آن روز آماده کن و بر آن چه از دنیا از دست داده ای، افسوس نخور؛ زیرا که اندک دنیا، نابود شدنی است و زیادش، دچار بلا و گرفتاری ست. پس کارهایی را که خدا دوست دارد، انجام بده. توبه را در قلب خود تازه نگه دار و&nbsp; در فرصت ها، به عمل بپرداز، پیش از این که مرگ فرا رسد و میان تو و آن چه نیاز داری، فاصله بیاندازد.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بحار، ج 73، ص 68 ، روایت 36، باب 122</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ و عجل فرجهم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div> text/html 2018-12-02T04:02:41+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران صبح بخیر http://arefaneha.mihanblog.com/post/223 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">الهی …</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">امروزمان آغازی باشد برای شکر بیکران از نعمتهای الهی</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">قلبمان جایگاه فقط مهربانی</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">زندگیمان سر شار از آرامش و روحمان غرق از محبت الهی</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">سلام صبحتون بخیر</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2018/04/1369254384-talab-org.jpg" alt="عکس" width="463" vspace="0" hspace="0" height="439" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-12-01T14:10:37+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران « شاه کلید » http://arefaneha.mihanblog.com/post/221 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی آمد و گفت :</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;سـه قفل در زندگی ام وجود دارد و سـه کلید از شما می خواهم.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;قفل اول اینست کــه دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">قفل دوم اینکــه دوست دارم کارم برکت داشته باشد.</span></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">قفل سوم اینکـه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شیخ فرمود :</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;برای قفل اول نمازت را اول وقت بخوان.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان.</span></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان.</span></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جوان عرض کرد: سـه قفل با یک کلید ؟!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">شیخ فرمود : نماز اول وقت « شاه کلید » است !</span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.dailys.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-2.jpg" alt="عکس"></div> text/html 2018-12-01T13:59:51+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران " یک قدم" http://arefaneha.mihanblog.com/post/222 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">عارفی را پرسیدند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">از اینجا تا به نزد خدای منان چه مقدار راه است؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فرمود: یک قدم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">گفتند: این یک قدم کدام است؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فرمود: پا بگذار روی خودت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دریغا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">که میان ما و رسیدن به " یک قدم" هزار فرسنگ است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div>