عارفانه های ناب خدای من نه دور کعبه است؛ نه در کلیسا؛ نه در معبد؛ خدای من همین جاست... کنار تمام دلواپسی هایم ؛ بغض هایم ؛ خنده هایم ؛ خدای من؛ نمی ترساند مرا از آتـش امـــــــــــــــــــا می ترساند مـرا از شکستن دلــــی... اشک آوردن به چشمی ... نــا حـق کردن حقی .. خدای من می بیند مرا " هر جا که باشم می فهمد مرا با هر زبانی که سخن می گویم ، خدای من حواسش در همه احوال به من هست " خدای من مــرا از هیچ نمی ترساند ؛ جز " بی فـــکر سخن گفتن " و " رنجاندن دلـــــی " خـــدای من...؛ "خدای تمــــــام مهربــــــانی هاست"...! دکتر شریعتی http://Arefaneha.mihanblog.com 2018-01-18T16:11:03+01:00 text/html 2018-01-16T05:02:26+01:00 Arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران حدیث درباره والدین http://Arefaneha.mihanblog.com/post/88 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فقال رسول الله(ص):</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فقر مع والدیک فوالذی نفسی بیده لانسهما بک یوما و لیلة خیر من جهاد سنة.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">مردی خدمت پیامبر اکرم(ص) آمد و گفت:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">پدر و مادر پیری دارم که به خاطر انس با من مایل نیستند به جهاد بروم، رسول خدا(ص) فرمود:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">پیش پدر و مادرت بمان، قسم به آنکه جانم در دست اوست انس یکروز آنان با تو از جهاد یکسال بهتر است. (البته در صورتی که جهاد واجب عینی نباشد).</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-39.gif" alt="جداکننده"></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><div style="text-align: justify;">قال الصادق(ع):</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">بر الوالدین من حسن معرفة العبد بالله اذ لا عبادة اسرع بلوغا بصاحبها الی رضی الله من حرمة الوالدین المسلمین لوجه الله تعالی.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">امام صادق(ع) فرمود:</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">نیکی به پدر و مادر نشانه شناخت شایسته بنده خداست. زیرا هیچ عبادتی زودتر از رعایت حرمت پدر و مادر مسلمان به خاطر خدا انسان را به رضایت خدا نمی رساند.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">بحار الانوار، ج 74، ص 77.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-39.gif" alt="جداکننده"></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><div style="text-align: justify;">قال رسول الله(ص):</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">من اصبح مطیعا لله فی الوالدین اصبح له بابان مفتوحان من الجنة و ان کان واحدا فواحدا.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">پیامبر خدا(ص) فرمود:</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">کسی که دستور الهی را در مورد پدر و مادر اطاعت کند، دو درب از بهشت برویش باز خواهد شد، اگر فرمان خدا را در مورد یکی از آنها انجام دهد یک درب گشوده می شود.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">کنز العمال، ج 16، ص 467.</div></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div></font></div> text/html 2018-01-05T07:13:50+01:00 Arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران دلم جز هوایت .. http://Arefaneha.mihanblog.com/post/87 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دلم جز هوایت هوایی ندارد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">لبم غیر نامت نوایی ندارد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">وضو و اذان و نماز و قنوتم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بدون ولایت بهایی ندارد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دلی که نشد خانه ی یاس نرگس</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">خراب و است و ویران ، صفایی ندارد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بیا تا جوانم بده رخ نشانم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">که این زندگانی وفایی ندارد …</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/sp7x_1013509_185859164912901_759013433_n.jpg" alt="عکس نوشته" width="381" vspace="0" hspace="0" height="540" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-12-31T10:07:00+01:00 Arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران یا رفیق من لا رفیق له http://Arefaneha.mihanblog.com/post/86 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>یک عمر دنبال رفیق گشتم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>اما هیچکس نبود!!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>تا اینکه در</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>جوشن کبیر</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>پیدایش کردم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>یا رفیق من لا رفیق له</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>و اینجا بود که تازه فهمیدم....&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>یک رفیق دارم....</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>اسمش "خداست "</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>حسابش از همه جداست....</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>کاش من هم همان بودم که او میخواست...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>"یا انیس من لا انیس له"</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div> text/html 2017-12-28T05:32:14+01:00 Arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران احادیث نورانی پیامبر صلی‌الله درباره یتیم نوازی http://Arefaneha.mihanblog.com/post/85 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">«پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">كُن لِلیَتیمِ كَالأَبِ الرَّحیمِ وَ اَعلَمْ اَنّكَ تَزرَعُ كذلِكَ تَحصُدُ.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نسبت به یتیم مانند یک پدر عطوف و مهربان باش و بدان که تو امروز (هرچه) می‌کاری (فردا) آن را درو خواهی کرد. (بحار، ج ٧٧، ص ١٧١)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">اِنّ الیَتیمَ اِذا بَكی اِهتَزَّ لِبُكائِهِ عَرشُ الرَّحمنِ!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">وقتی یتیم گریه می‌كند عرش خدای رحمن به لرزه درمی‌آید! (لئالی الأخبار، ج ٣، ص ١٨١)</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div> text/html 2017-12-27T01:14:52+01:00 Arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران به نام خداوندی که ... http://Arefaneha.mihanblog.com/post/84 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به نام خداوندی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">که داشتن او جبران همه‌ی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">نداشته های من است ...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">می ستایمش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">چون لایق ستایش است...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">سلام،صبحتون بخیر...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/1alz_1447916371585501.jpg" alt="عکس" width="408" vspace="0" hspace="0" height="298" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">خدایا</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">امروز را</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">با عشـــق تو</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">آغاز میکنم&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بخشندگی ازتوست</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">عشـــق در وجود توست</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">عشـق</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">وبخشندگی رابه ما</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بیاموز تامهـــربان باشیم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">روزتون پراز لطف خدا...</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://niniweblog.com/images/smilies/cut/cut%20%2892%29.gif" alt="جداکننده"></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><div><br></div><div>میلاد‌امام‌حسن‌عسکری‌مبارک</div><div><br></div><div>شد ربیعُ الثانی وفصل شور ِ دلبری</div><div>نغمه ی عالَم شده یاامام ِ عسکری</div><div>&nbsp;</div><div>ای امام ِ عالمین ازهمه خوبان سری</div><div>بر فَلک مولایی وازمَلَک دل می بری</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></font></div></div> text/html 2017-12-23T08:16:29+01:00 Arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران ای بلند مرتبه ی مهربان http://Arefaneha.mihanblog.com/post/83 <div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">خدایم ای بلند مرتبه ی مهربان :</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">ناتوانم، تنها به نگاهت ،به وجودت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">،به حضورت در زندگانیم محتاجم.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">خدایم قلبم را برای رسیدن به خودت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">به&nbsp;</font><span style="font-size: small;">نهایت پاکی ها منور بگردان .</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2">ومرا در روز موعود در ردیف&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">پاکان&nbsp;</font><span style="font-size: small;">قرار ده.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2">سپاس از اینکه به روزهای تاریکم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">روشنی و رنگ،رنگی به سلیقه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">خودت پاشیدی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">خدایم برای بودنت در زندگانیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">سپاسگذارم خیلی زیاد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><div>خدایا به قلب کوچکم وسعت ده&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div>تا بتوانم بزرگیت را درک کنم</div><div><br></div><div><br></div><div>و در دریای بزرگی و پاکی</div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;و مهربانی تو غرق شوم</div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;و به بالهایم توانی ده</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;تا بتوانم به سوی تو پرواز کنم&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div>تو که آشنا ترین آشنایی</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://bayanbox.ir/view/947514157604815111/51.jpg" alt="عکس نوشته" width="460" vspace="0" hspace="0" height="344" border="0" align="bottom"></div></font></div> text/html 2017-12-16T12:53:29+01:00 Arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران صرفا جهت اطلاع... http://Arefaneha.mihanblog.com/post/82 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">صرفا جهت اطلاع...&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شمر نمازش را میخوند...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">روزه‌اش را هم میگرفت،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آشکارا هم فسق و فجور نمیکرد،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">و شاید شاید&nbsp; اهل رشوه و ربا هم نبود...</font></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">معاویه و ابن‌زیاد و عمربن‌سعد هم همینطور.....</span></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">یادمان باشد،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">زیارت عاشورا که میخوانیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">وقتی رسیدیم به «وَ لَعنَ الله...»هایش؛</font></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">لحظه ای به خودمان گوشزد کنیم:</span></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نکند این «لعن الله...» شامل حال ما هم بشود؟؟؟!!!!!</font></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">مایی که گاه خودمان را</span><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">"ارزانتر"&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">از شمر و عمر و ابن‌زیاد میفروشیم......</span></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جمله ای بس سنگین از دکتر شریعتی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">"کربلا"به رفتن نیست...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">به شدن است!..</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">که اگر به رفتن بود!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شمر هم "کربلایی" است...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div> text/html 2017-12-09T06:50:53+01:00 Arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران "به خدا اعتماد داشته باشیم" http://Arefaneha.mihanblog.com/post/81 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">ﺩﺭ «ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ» ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ «ﺧﻠﺒﺎﻥ» ﺁﻥ ﮐﯿﺴﺖ !!</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ «ﺯﻧﺪﮔﯽ» ﺍﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯼ</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><span style="font-size: small;"><font face="Mihan-IransansBold">ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻭ ﻣﺪﺑﺮ ﺁﻥ ‏«ﺍﻟﻠﻪ» ﺍﺳﺖ.</font></span></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">"به خدا اعتماد داشته باشیم"&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2017-11-30T10:49:52+01:00 Arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران پروردگارم عاشقتم http://Arefaneha.mihanblog.com/post/80 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آرامش نه عاشق بودن است و…</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نه گرفتن دستی که محرمت نیست ….</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نه حرف های عاشقانه و&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">قربان صدقه رفتن های چند ثانیه ای ……</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آرامش حضور خدااااست ….</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">وقتی در اوج نبودن ها نابودت نمیکند …..</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">وقتی نا گفته هایت را بی انکه بگویی میفهمد …</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">وقتی نیاز نیست برای بودنش التماس کنی و</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">غرورت را تا مرز نابودی پیش ببری</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">وقتی مطمئن باشی با او هرگز تنها نمی مانی …</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آرامش یعنی همین که تو………</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بی هیچ قید و شرطی خدا رو داری …</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">پروردگارم عاشقتم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><br></div> text/html 2017-11-27T12:34:57+01:00 Arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران سالروز امامت حضرت مهدی (عج) تبریک و تهنیت http://Arefaneha.mihanblog.com/post/79 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/bw6d_photo_2017-11-27_19-34-34.jpg" alt="http://uupload.ir/files/bw6d_photo_2017-11-27_19-34-34.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>ای وارث تاج و تخت محمود بیا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>مرآت صفات پاک معبود بیا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>خلق آرزوی بهشت موعود کنند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>والله تویی بهشت موعود بیا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>سالروز امامت حضرت مهدی (عج) تبریک و تهنیت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-11-23T04:03:24+01:00 Arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران نیایش http://Arefaneha.mihanblog.com/post/78 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">پروردگـــارا ...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مرا وسیله اے قرار بده براے بسط و ڱسترش آرامش خودت.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">پروردگــــارا...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">یارے ام ڪن تا در دل هاے آڪنده از نفرت، عـشــق و دوستے بڪارم.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">در دل هاے رنجیده، عفو و بخـشـش.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">در دل هاے آڪنده از تردید، یقیــن.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">در دل هاے نا امید، امیـــد.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">در دل هاے مملوّ از ظلمت، نــــور.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">در دل هاے غمگین، شـــادمانے.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">آه، خــــداے من&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">یارے ام ده تا:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">همانطور ڪه به فڪر تسڪین غم و درد خویش هستم،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">براے تسڪین دیڱران نیز بڪوشم.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">همانڱونه ڪه می خواهم مرا درڪ ڪنند، بتوانم دیڱران را بفهمم.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به همان اندازه ڪه دوست دارم مورد عشـــق و محبت قرار ڱیرم،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به دیڱران عشـــق و محبت نثار ڪنم.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">زیرا:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">آنچه را ڪه میبخشـیم، دریافت خواهیم ڪرد.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">با عفو و بخشش دیڱران، مورد عفو و بخشش قرار خواهیــم ڱرفت.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">آمین...</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-11-23T03:59:15+01:00 Arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران چتر خدا بالای سر زندگیتون .. http://Arefaneha.mihanblog.com/post/77 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>(وقتی چترت خداست)</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>بگذار ابر سرنوشت هر چقدر میخواهد ببارد.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>(وقتی دلت با خداست)</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>بگذار هر کس میخواهد دلت را بشکند.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>(وقتی توکلت با خداست)</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>بگذار هر چقدر میخواهند با تو بی انصافی کنند.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>(وقتی امیدت با خداست)</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>بگذار هر چقدر میخواهند نا امیدت کنند.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>(وقتی یارت خداست)</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>بگذار هر چقدر میخواهند نا رفیق شوند.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>(همیشه با خدا بمان. )</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>چتر پروردگار، بزرگترین چتر دنیاست. . .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>چتر خدا بالای سر زندگیتون دوستان مهربانم</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-11-19T08:16:46+01:00 Arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران حدیثی از امام رضا «ع» http://Arefaneha.mihanblog.com/post/76 <div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">حدیث اخلاقی از امام رضا علیه السلام :</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">لا یَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتّى تَكُونَ فیهِ ثَلاثُ خِصال:1ـ سُنَّةٌ مِنْ رَبِّهِ. 2ـ وَ سُنَّةٌ مِنْ نَبِیِّهِ. 3ـ وَ سُنَّةٌ مِنْ وَلِیِّهِ. فَأَمَّا السُّنَّةُ مِنْ رَبِّهِ فَكِتْمانُ سِرِّهِ. وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ نَبِیِّهِ فَمُداراةُ النّاسِ. وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِیِّهِ فَالصَّبْرُ فِى الْبَأْساءِ وَ الضَّرّاءِ.</font></div><div><font size="2">&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">مؤمن، مؤمن واقعى نیست، مگر آن كه سه خصلت در او باشد:</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">سنّتى از پروردگارش و سنّتى از پیامبرش و سنّتى از امامش.&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">امّا سنّت پروردگارش، پوشاندن راز خود است،</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">امّا سنّت پیغمبرش، مدارا و نرم رفتارى با مردم است،</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">امّا سنّت امامش، صبر كردن در زمان تنگدستى و پریشان حالى است.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><br></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div> text/html 2017-11-19T08:13:00+01:00 Arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران عبادت های خالصانه http://Arefaneha.mihanblog.com/post/75 <div><font size="2"><br></font></div><font size="2"><div><font size="2"><br></font></div>حضرت زهرا سلام الله علیها:&nbsp;</font><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد،&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد. </font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div> text/html 2017-11-18T03:59:42+01:00 Arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران تسلیت... http://Arefaneha.mihanblog.com/post/74 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شهادت پیامبر اکرم(ص)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">و امام حسن مجتبی (ع)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">وآفتاب هشتم امامت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) تسلیت باد.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/tl0h_photo_2017-11-18_10-59-02.jpg" alt="http://uupload.ir/files/tl0h_photo_2017-11-18_10-59-02.jpg" hspace="0" height="530" width="438" vspace="0" border="0" align="bottom"></div>