عارفانه های ناب خدای من نه دور کعبه است؛ نه در کلیسا؛ نه در معبد؛ خدای من همین جاست... کنار تمام دلواپسی هایم ؛ بغض هایم ؛ خنده هایم ؛ خدای من؛ نمی ترساند مرا از آتـش امـــــــــــــــــــا می ترساند مـرا از شکستن دلــــی... اشک آوردن به چشمی ... نــا حـق کردن حقی .. خدای من می بیند مرا " هر جا که باشم می فهمد مرا با هر زبانی که سخن می گویم ، خدای من حواسش در همه احوال به من هست " خدای من مــرا از هیچ نمی ترساند ؛ جز " بی فـــکر سخن گفتن " و " رنجاندن دلـــــی " خـــدای من...؛ "خدای تمــــــام مهربــــــانی هاست"...! دکتر شریعتی tag:http://arefaneha.mihanblog.com 2018-10-16T04:13:22+01:00 mihanblog.com تـــوبـــه 2018-10-14T08:30:11+01:00 2018-10-14T08:30:11+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/202 بنـده ای از جنـس باران امام صادق(ع):گناهانی که توبه کردیو وقتی یادت می آیداز خدا شرم میکنیخدا آن گناه را حتی از یاد و ذهن فرشته اعمال هم پاک میکند و به نیکی تبدیلش میسازد.میزان الحکمه••••❅❈❅••••


امام صادق(ع):

گناهانی که توبه کردی

و وقتی یادت می آید

از خدا شرم میکنی

خدا آن گناه را حتی از 

یاد و ذهن فرشته اعمال هم پاک میکند 

و به نیکی تبدیلش میسازد.میزان الحکمه

••••❅❈❅••••

]]>
زیباترین سر آغاز 2018-10-14T03:30:18+01:00 2018-10-14T03:30:18+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/201 بنـده ای از جنـس باران امروز را با نام خداآغاز می ڪنیمڪہ زیباترین و مطمئن‌ترینسر آغاز استدرود صبح بخیر دوستان 

امروز را با نام خدا

آغاز می ڪنیم

ڪہ زیباترین و مطمئن‌ترین

سر آغاز استدرود صبح بخیر دوستان

 
]]>
با من باش 2018-10-14T01:57:23+01:00 2018-10-14T01:57:23+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/200 بنـده ای از جنـس باران خدایا دراین روز زیبا بامن باش تاروزم غنی تر شود و یاری ام کن که درمسیربهبودیدراین روز سهمم راادا کنم وبه کسی خسارت نزنم آمینخدایاامروزم را به تو مسپارم آنرا برایم سرشار از سلامتی، شادی، بهبودی، رشد معنوی، پذیرش کن.خدایا ما را در تکرار غریبانه ی روزهایمان تنها نگذارخدایا کمکمان کن روشنی چشم هایمان را در پشت پرده های مه آلود اندوه از دست ندهیمخدایا لحظه لحظه های مبهم کودکیم را با تو زمزمه کردمخدایا تنهایی دست های کوچکم را تو پر کردیخدایا کمکمان کن در هجوم درد ها و غم هایمان و در گیر

خدایا دراین روز زیبا بامن باش تاروزم غنی تر شود 

و یاری ام کن که درمسیربهبودی

دراین روز سهمم راادا کنم وبه کسی خسارت نزنم آمینخدایا
امروزم را به تو مسپارم آنرا برایم سرشار از سلامتی، شادی، بهبودی، رشد معنوی، پذیرش کن.

خدایا ما را در تکرار غریبانه ی روزهایمان تنها نگذار

خدایا کمکمان کن روشنی چشم هایمان را در پشت پرده های مه آلود اندوه از دست ندهیم

خدایا لحظه لحظه های مبهم کودکیم را با تو زمزمه کردم

خدایا تنهایی دست های کوچکم را تو پر کردی

خدایا کمکمان کن در هجوم درد ها و غم هایمان و در گیر و دار ملال آور دوران زندگیمان حقیقت زلالی دریاچه ی نقره ای را از یاد نبریم

خدایا کمکمان کن دست هایمان را به پنجه ی طلایی خورشید دوستی بسپاریم و در آبی بیکران مهربانی ها به پرواز در آییم
]]>
اجابت 2018-10-13T15:45:42+01:00 2018-10-13T15:45:42+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/196 بنـده ای از جنـس باران خـوب مےدانـمدعایـم را بی پاسخ نمےگذاری ...تو درخواستِ ابلیس را بی پاسخ نگذاشتے که تا قیامت از تو مهلت خواسـت..آنوقـت من چگونہ به اجابتت امیدوار نباشم؟!

خـوب مےدانـم

دعایـم را بی پاسخ نمےگذاری ...

تو درخواستِ ابلیس را بی پاسخ نگذاشتے 

که تا قیامت از تو مهلت خواسـت..

آنوقـت من چگونہ به اجابتت امیدوار نباشم؟!]]>
حَسْبُنَااللّٰهُ وَ نِعـْمَ الْوَکٖیلُ...♥️✨ 2018-10-11T16:19:10+01:00 2018-10-11T16:19:10+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/195 بنـده ای از جنـس باران وَ قالُوا حَسْبُنَااللّٰهُ وَ نِعـْمَ الْوَکٖیلُ...♥️✨و گفتند: حمایت خداوند ما را کافیست که او اعلا حامی(بندگان خویش) است.♥️✨And they said:Allāh is sufficient for us and He is The supreme_protector (of His Worshippers).♥️✨آل عمران.۱۷۳
عکس

وَ قالُوا حَسْبُنَااللّٰهُ وَ نِعـْمَ الْوَکٖیلُ...♥️✨


و گفتند: 

حمایت خداوند ما را کافیست که او اعلا حامی(بندگان خویش) است.♥️✨And they said:

Allāh is sufficient for us and He is The supreme_protector (of His Worshippers).♥️✨آل عمران.۱۷۳

عکس
]]>
یک سلام گرم 2018-10-09T04:22:13+01:00 2018-10-09T04:22:13+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/193 بنـده ای از جنـس باران سلام صبح بخیرپیشکش اول صبحیک سلام گرمبا عطر گل های بهشتی و با طعم خوش گلاب از باغ آرامش،و پر مهر خداست امروزتان متبسم به نگاه مهربان خدا
عکس


سلام صبح بخیر

پیشکش اول صبح

یک سلام گرم

با عطر گل های بهشتی 

و با طعم خوش گلاب 

از باغ آرامش،

و پر مهر خداست 

امروزتان متبسم 

به نگاه مهربان خدا]]>
نماز 2018-10-07T01:15:15+01:00 2018-10-07T01:15:15+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/192 بنـده ای از جنـس باران نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند.نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند.نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد.نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است. نماز معنادهنده و جهت دهنده به زندگی آدمی است. نماز راز و نیاز و صحبت کردن با معبود یگانه است. نماز پاسخ به حس پرستش آدمی و تشکر از خداوند است(پرستش کنید پروردگارتان که شما را آفرید). نماز آرامش دهنده به روح و

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند.

نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند.

نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد.

نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

 نماز معنادهنده و جهت دهنده به زندگی آدمی است.

 نماز راز و نیاز و صحبت کردن با معبود یگانه است.

 نماز پاسخ به حس پرستش آدمی و تشکر از خداوند است(پرستش کنید پروردگارتان که شما را آفرید).

 نماز آرامش دهنده به روح و روان آدمی است(الا بذکرالله تطمئن القلوب).

 نماز درمان کننده افسردگی ها،اضطرابها،نگرانی ها،نابهنجاریهای رفتاری و اخلاقی است.

 نماز جبران کننده ضعفها،ناتوانیها،نقصها و بی ارادگی های آدمی است.

 نماز درمان خودپرستی،خودستایی،خودبزرگ بینی،حسادت،تملق و دیگر امراض روحی و روانی است.

 نماز عامل رهایی انسان از بندهای شهوانی و دنیوی است(ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر).

 نماز عامل غفلت زدایی انسان است.

 نماز سدی در برابر گناهان و بزهکاریهای بشری است.

 نماز موجب پرواز روح به اوج آسمان معنویت است(یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک)

 نماز عامل تقرب و نزدیکی به خداوند است و مانند کودکی که تا دست در دست پدر دارد 

احساس قدرت می کند.

نماز هم وسیله اتصال به خداوند و گرفتن قدرت از خداوند در برابر قدرتمندان و زورگویان است.

 نماز سبب پرورش فضایل،نیکی ها و ارزش ها در انسان و اجتماع است.

 نماز عامل قبولی طاعات و عبادت های دیگر انسان است.

 نماز موجب تقویت روح انضباط،نظافت و وقت شناسی است.

 نماز سبب عاقبت به خیری و رستگاری انسان است.

 نماز به سبب انجام فرمان خداوند و برای یاد و رضای او است (اقم الصلوه لذکری)

 نماز غذای روح است و همانطور که بهترین غذا آن است که جذب بدن شود. 

بهترین عبادت هم نمازی است که جذب روح شود یعنی با نشاط و 

حضور قلب انجام گیرد و آثار آن در رفتار نمازگزار ظاهر شود.

 نماز وسیله دریافت امدادها و الطاف الهی است.

 نماز افتخاری است که نصیب انسان شده تا در شبانه روز 5نوبت 

با خالق هستی سخن بگوید. وی را مخاطب خویش قرار دهد و کلام انسان را بشنود و بپذیرد.

 نماز بزرگترین عامل تربیت انسان است زیرا نمازگزار ناچار است که 

به خاطر صحت نماز و یا قبول شدن آن یکسری دستورهای دینی را

 مراعات کند که رعایت آنها خود زمینه ای قوی برای دوری از گناه و زشتی است.]]>
صبحتون شاد و پر امید 2018-10-05T02:53:51+01:00 2018-10-05T02:53:51+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/191 بنـده ای از جنـس باران خدایاآغازی که تو صاحبش نباشیچه امیدیست به پایانش؟پس به نام تو آغاز می‌کنم روزم راسلام صبحتونشاد و پر امیدفنجانتون لبریز از عشق

خدایا

آغازی که تو 

صاحبش نباشی

چه امیدیست به پایانش؟

پس به نام تو 

آغاز می‌کنم روزم را


سلام صبحتون

شاد و پر امید


فنجانتون لبریز از عشق


عکس
]]>
صبح زیباتون بخیر 2018-10-02T02:44:43+01:00 2018-10-02T02:44:43+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/190 بنـده ای از جنـس باران کاش دستانم آنقدر بزرگ بود که میتوانستم چرخ دنیا را   به کامت بچرخانماما کسی را میشناسمکه بر همه چیز تواناستتو را به او میسپارمصبح زیباتون بخیر

کاش دستانم آنقدر بزرگ بود 

که میتوانستم چرخ دنیا را   

به کامت بچرخانم

اما کسی را میشناسم

که بر همه چیز تواناست

تو را به او میسپارمصبح زیباتون بخیر


عکس
]]>
رفـیق جان ❤️ 2018-09-29T16:03:27+01:00 2018-09-29T16:03:27+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/189 بنـده ای از جنـس باران رفـیق جان ❤️وقتی عصـبانے میشےوضـو بگیر و  زمزمه کن ⇩《 لا حول و لا قوه الا بالله 》و تغییر موقعیت بده ⇦هر حرفی تو عصبانیت ، تهش پشیمونیه⇨

رفـیق جان ❤️

وقتی عصـبانے میشے

وضـو بگیر و 

 زمزمه کن ⇩

《 لا حول و لا قوه الا بالله 》


و تغییر موقعیت بده 

⇦هر حرفی تو عصبانیت ، تهش پشیمونیه⇨
..
]]>
چند حدیث نورانی از امام حسین (ع) 2018-09-27T09:27:16+01:00 2018-09-27T09:27:16+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/188 بنـده ای از جنـس باران ۱. شناخت خداوند و عبادت او«اَیّهَا النّاسُ! إِنّ اللّهَ جَلّ ذِكْرُهُ مَا خَلَقَ الْعِبَادَ إِلاّ لِیَعْرِفُوهُ، فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ».امام حسین (ع) فرمود: «اى مردم! خداوند بندگان را آفرید تا او را بشناسند، آن‏گاه كه او را شناختند، پرستش كنند و آن‏گاه كه او را پرستیدند، از پرستش غیر او بى‏ نیاز شوند».(بحار الانوار، ج ۵ ص ۳۱۲ ح۱ )۲. یافتن خداوند«مَاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وَ مَا الّذِى فَ

۱. شناخت خداوند و عبادت او

«اَیّهَا النّاسُ! إِنّ اللّهَ جَلّ ذِكْرُهُ مَا خَلَقَ الْعِبَادَ إِلاّ لِیَعْرِفُوهُ، 

فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ».


امام حسین (ع) فرمود: 

«اى مردم! خداوند بندگان را آفرید تا او را بشناسند، 

آن‏گاه كه او را شناختند، پرستش كنند و 

آن‏گاه كه او را پرستیدند، از پرستش غیر او بى‏ نیاز شوند».


(بحار الانوار، ج ۵ ص ۳۱۲ ح۱ )۲. یافتن خداوند

«مَاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وَ مَا الّذِى فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ؟».

امام حسین (ع) فرمود: 

«پروردگارا! آن كه تو را نیافت، چه یافت و آن كه تو را یافت، چه از دست داد؟».


(بحار الانوار، ج ۹۵ ص ۲۲۶ ح۳ )۳. خداوند، مراقب انسان‏

«عَمِیَتْ عَیْنٌ لاَ تَرَاكَ عَلَیْهَا رَقِیباً».

امام حسین (ع) فرمود: «چشمى كه تو را مراقب خویش نبیند، كور است».


(بحار الانوار، ج ۹۵ ص ۲۲۶ ح۳ )۴. عبادت تجار، بندگان و آزادگان‏

«إِنّ قَوْماً عَبَدُوا اللّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التّجّارِ وَ إِنّ قَوْمَاً عَبَدُوا اللّهَ 

رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ وَ إِنّ قَوْمَاً عَبَدُوا اللّهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الاَحْرَارِ وَ هِىَ اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ».


امام حسین (ع) فرمود: 

«گروهى خدا را از روى میل به بهشت عبادت مى‏كنند، 

كه این عبادت تجارت‏ كنندگان است و گروهى خدا را از ترس دوزخ مى‏پرستند 

و این عبادت بردگان است، و گروهى خدا را به سبب شایستگى مى‏پرستند،

 و این عبادت آزادگان است كه برترین عبادت است».


(تحف العقول، ص ۲۷۹ ح۴ )۵. پاداش عبادت حقیقى خداوند

«مَنْ عَبَدَ اللّهَ حَقّ عِبَادَتِهِ آتاهُ اللّهُ فَوْقَ اَمَانِیهِ وَ كِفَایَتِهِ».


امام حسین (ع) فرمود: 

«هركس حق معبودیت خدا را به ‏جا آورد، 

خداوند بیش از حدّ انتظار و كفایتش به او عطا مى‏ كند».


(بحار الانوار، ج ۶۸ ص ۱۸۴ ح۴۴ )۶. زیان‏كار

«لَقَدْ خَابَ مَنْ رَضِىَ دُونَكَ بَدَلاً».

امام حسین (ع) فرمود: «هركس به غیر تو دل ببندد، زیان كرده است».


(بحار الانوار، ج ۹۵ ص ۲۱۶ ح۳ )۷. ستایشگران خداوند

«مَا خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَىْ‏ءٍ إِلا وَ لَهُ تَسْبِیحٌ یَحْمَدُ بِهِ رَبّهُ».


امام حسین (ع) فرمود: 

«خداوند هیچ موجودى را نیافرید، 

جز آن‏كه براى او تسبیحى قرارداد تا با آن خدا را ستایش كند».


(بحار الانوار، ج ۶۱ ص ۲۹ ح۸ )۸. دوستى خداوند، سرمایه انسان‏

«خَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبّكَ نَصِیباً».


امام حسین (ع) فرمود: 

«پروردگارا! كسى كه از محبّت خود بهره ‏مندش نكردى، زیان كرده است».


(بحار الانوار، ج ۹۵ ص ۲۲۶ ح۳ )۹. اشك چشم و ترس دل، رحمت خداوند


«بُكَاءُ الْعُیُونِ وَ خَشْیَةُ الْقُلُوبِ رَحْمَةٌ مِنَ اللّهِ».


امام حسین (ع) فرمود: «گریستن چشم‏ها و ترسیدن قلب‏ها، رحمتى از جانب خداست».


(مستدرك الوسائل، ج ۱۱ ص ۲۴۵ ح۳۵ )۱۰. دوستى اهل بیت سبب ریزش گناهان‏


«إِنّ حُبّنَا لَتُسَاقِطُ الذّنُوبَ كَمَا تُسَاقِطُ الرّیحُ الْوَرَقَ».


امام حسین (ع) فرمود: 

«محبّت ما اهل بیت سبب ریزش گناهان است، چنان‏كه باد، برگ درختان را مى‏ریزد».


(حیاة الامام الحسین، ج ۱ ص۱۵۶ )
]]>
فَهُوَ حَسبُه 2018-09-24T13:33:30+01:00 2018-09-24T13:33:30+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/187 بنـده ای از جنـس باران فَهُوَ حَسبُه کہ مےخوانمانگارکسی دستے بہ قلبم می کشد آرام مےشومانگارکسی مےگوید:خیالت راحت!من هستم...دلشوره هایم رامےسپارم به باد..انگارهمہ برایم میشود تووتو می شوی همہ ی من


فَهُوَ حَسبُه کہ مےخوانم

انگارکسی دستے بہ قلبم می کشد

 آرام مےشوم

انگارکسی مےگوید:

خیالت راحت!من هستم...


دلشوره هایم رامےسپارم به باد..

انگارهمہ برایم میشود تو

وتو می شوی همہ ی من
]]>
تسلیت اهواز 2018-09-22T14:33:28+01:00 2018-09-22T14:33:28+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/186 بنـده ای از جنـس باران  إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

 إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَتسلیت
]]>
دعا میکنم ... 2018-09-19T14:51:17+01:00 2018-09-19T14:51:17+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/185 بنـده ای از جنـس باران دعا میکنم ...امامت با انگشتان مهربانشگـرد و خاڪ از چهره ات پاڪ کند ...یعنی تـوبه ات قبول شد...مثل حضور ارباب بر بالین حـردیدی انگشتتو میذاری تو دست نوزادمحکم دستتو میگیرهالهی حضرت علی اصغر همونطور دستت رو بگیره السَّلام عَلیك یٰا عَلى اَصغر(؏) یا باب الحوائجبرایتان اینگونه آرزو میکنم: آن زمان که در محشر، خدا بگوید چه داشتی؟ حسین سربلند کند و بگوید حساب شد! مهمان من است...اللهم ارزقنی شفاعة الحسین یوم الورود


دعا میکنم ...

امامت با انگشتان مهربانش

گـرد و خاڪ از چهره ات پاڪ کند ...

یعنی تـوبه ات قبول شد...


مثل حضور ارباب بر بالین حـر...

دیدی انگشتتو میذاری تو دست نوزاد

محکم دستتو میگیرهالهی حضرت علی اصغر همونطور دستت رو بگیره


 السَّلام عَلیك یٰا عَلى اَصغر(؏) 

یا باب الحوائج...

برایتان اینگونه آرزو میکنم: آن زمان که در محشر، خدا بگوید چه داشتی؟ 

حسین سربلند کند و بگوید حساب شد! مهمان من است...

اللهم ارزقنی شفاعة الحسین یوم الورود

...
]]>
تاسوعا 2018-09-19T10:11:53+01:00 2018-09-19T10:11:53+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/182 بنـده ای از جنـس باران راست گفته اند عالم از چهار عنصر تشکیل شده :آب ، آتش ، خاک ، هوا …آبی که از تو دریغ کردندآتشی که در خیمه گاهت افتادخاکی که شد سجده گاه و طبیب دردهاو هوایی که عمری ست افتاده در دل هاترکیب این چهار عنصر می شود کـــــــــــــــربلاتاسوعاآغاز عطشناک نهضت حسینی استو خط سرخ عاشورا با واژه های تاسوعا به حقیقت پیوست . . .نهمین روز محرّم الحرام، تاسوعای حسینیروز یقین و وفاداری، بر شیعیان جهان تسلیت باد . . .


راست گفته اند عالم از چهار عنصر تشکیل شده :

آب ، آتش ، خاک ، هوا …

آبی که از تو دریغ کردند

آتشی که در خیمه گاهت افتاد

خاکی که شد سجده گاه و طبیب دردها

و هوایی که عمری ست افتاده در دل ها

ترکیب این چهار عنصر می شود کـــــــــــــــربلا...
تاسوعا

آغاز عطشناک نهضت حسینی است

و خط سرخ عاشورا با واژه های تاسوعا به حقیقت پیوست . . ....
نهمین روز محرّم الحرام، تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری، بر شیعیان جهان تسلیت باد . . .
...
]]>