عارفانه های ناب خدای من نه دور کعبه است؛ نه در کلیسا؛ نه در معبد؛ خدای من همین جاست... کنار تمام دلواپسی هایم ؛ بغض هایم ؛ خنده هایم ؛ خدای من؛ نمی ترساند مرا از آتـش امـــــــــــــــــــا می ترساند مـرا از شکستن دلــــی... اشک آوردن به چشمی ... نــا حـق کردن حقی .. خدای من می بیند مرا " هر جا که باشم می فهمد مرا با هر زبانی که سخن می گویم ، خدای من حواسش در همه احوال به من هست " خدای من مــرا از هیچ نمی ترساند ؛ جز " بی فـــکر سخن گفتن " و " رنجاندن دلـــــی " خـــدای من...؛ "خدای تمــــــام مهربــــــانی هاست"...! دکتر شریعتی tag:http://arefaneha.mihanblog.com 2018-12-09T21:19:23+01:00 mihanblog.com فَهُوَ حَسبُه 2018-12-08T17:28:31+01:00 2018-12-08T17:28:31+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/225 بنـده ای از جنـس باران فَهُوَ حَسبُه کہ مےخوانمانگارکسی دستے بہ قلبم می کشد آرام مےشومانگارکسی مےگوید:خیالت راحت!من هستم...دلشوره هایم رامےسپارم به باد..انگارهمہ برایم میشود تووتو می شوی همہ ی من 

فَهُوَ حَسبُه کہ مےخوانم

انگارکسی دستے بہ قلبم می کشد

 آرام مےشوم

انگارکسی مےگوید:

خیالت راحت!من هستم...


دلشوره هایم رامےسپارم به باد..

انگارهمہ برایم میشود تو

وتو می شوی همہ ی من 


]]>
آخرت 2018-12-04T15:47:14+01:00 2018-12-04T15:47:14+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/224 بنـده ای از جنـس باران بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرحیم امام صادق علیه السلام از پدرش، امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: انسان حریص به دنیا چون کرم ابریشم، هر اندازه به دور خود می پیچد، خود را بیشتر گرفتار می کند به گونه ای که بیرون آمدن از پیله برایش مشکل می شود. سرانجام در هوای دم دار آن جا می میرد.در ادامه، امام صادق علیه السلام فرمود: یکی از پندهای لقمان به پسرش این بود که ای پسرم! همانا مردمی که پیش از تو زندگی می کردند، برای فرزندانشان مال ها اندوختند، ولی نه از آن اندوخته ها، و نه از کسانی که برای

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرحیم

 

امام صادق علیه السلام از پدرش، امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: انسان حریص به دنیا چون کرم ابریشم، هر اندازه به دور خود می پیچد، خود را بیشتر گرفتار می کند به گونه ای که بیرون آمدن از پیله برایش مشکل می شود. سرانجام در هوای دم دار آن جا می میرد.

در ادامه، امام صادق علیه السلام فرمود: یکی از پندهای لقمان به پسرش این بود که ای پسرم! همانا مردمی که پیش از تو زندگی می کردند، برای فرزندانشان مال ها اندوختند، ولی نه از آن اندوخته ها، و نه از کسانی که برای آن ها اندوخته بودند، نشانه ای مانده است. پس تو بنده ای هستی که دنیا به تو اجاره داده شده است و مأمور به عمل کردن هستی و در برابر هر عمل به تو وعده پاداش داده اند بنابراین، عملت را به خوبی انجام بده. پسرم، در این دنیا همچون گوسفندی نباش که در کشت زار سبزی می چَرَد و آن اندازه می خورد تا فربه می شود؛ زیرا مرگش هنگام فربه شدن فرا می رسد، بلکه دنیا را مانند پُلی بر روی رودخانه ای بدان که از آن گذر کرده ای و هیچ گاه به آن جا باز نمی گردی. بدان که به زودی در پیشگاه خداوند بزرگ، از تو برای چهار چیز پرسش می کنند:

1. جوانی ات را در چه کارهایی صرف کردی؟

2. عمرت را چگونه به پایان رساندی؟

3. مال و دارایی ات را از چه راهی به دست آوردی؟

4. دارایی ات را چگونه مصرف کردی؟

پس خود را برای آن روز آماده کن و بر آن چه از دنیا از دست داده ای، افسوس نخور؛ زیرا که اندک دنیا، نابود شدنی است و زیادش، دچار بلا و گرفتاری ست. پس کارهایی را که خدا دوست دارد، انجام بده. توبه را در قلب خود تازه نگه دار و  در فرصت ها، به عمل بپرداز، پیش از این که مرگ فرا رسد و میان تو و آن چه نیاز داری، فاصله بیاندازد.

بحار، ج 73، ص 68 ، روایت 36، باب 122

 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ و عجل فرجهم]]>
صبح بخیر 2018-12-02T04:02:41+01:00 2018-12-02T04:02:41+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/223 بنـده ای از جنـس باران الهی …امروزمان آغازی باشد برای شکر بیکران از نعمتهای الهیقلبمان جایگاه فقط مهربانیزندگیمان سر شار از آرامش و روحمان غرق از محبت الهی سلام صبحتون بخیر

الهی …

امروزمان آغازی باشد برای شکر بیکران از نعمتهای الهی

قلبمان جایگاه فقط مهربانی

زندگیمان سر شار از آرامش و روحمان غرق از محبت الهی

 

سلام صبحتون بخیر


عکس
]]>
« شاه کلید » 2018-12-01T14:10:37+01:00 2018-12-01T14:10:37+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/221 بنـده ای از جنـس باران جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی آمد و گفت : سـه قفل در زندگی ام وجود دارد و سـه کلید از شما می خواهم. قفل اول اینست کــه دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم. قفل دوم اینکــه دوست دارم کارم برکت داشته باشد. قفل سوم اینکـه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.شیخ فرمود : برای قفل اول نمازت را اول وقت بخوان. برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان. برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان. جوان عرض کرد: سـه قفل با یک کلید ؟! شیخ فرمود : نماز اول وقت « شاه کلید » است !


جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی آمد و گفت :

 سـه قفل در زندگی ام وجود دارد و سـه کلید از شما می خواهم.

 قفل اول اینست کــه دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم.

 قفل دوم اینکــه دوست دارم کارم برکت داشته باشد.

 قفل سوم اینکـه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.
شیخ فرمود :

 برای قفل اول نمازت را اول وقت بخوان.

 برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان.

 برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان.

 

جوان عرض کرد: سـه قفل با یک کلید ؟!

 شیخ فرمود : نماز اول وقت « شاه کلید » است !


عکس
]]>
" یک قدم" 2018-12-01T13:59:51+01:00 2018-12-01T13:59:51+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/222 بنـده ای از جنـس باران عارفی را پرسیدند از اینجا تا به نزد خدای منان چه مقدار راه است؟فرمود: یک قدمگفتند: این یک قدم کدام است؟فرمود: پا بگذار روی خودتدریغا که میان ما و رسیدن به " یک قدم" هزار فرسنگ است

عارفی را پرسیدند 

از اینجا تا به نزد خدای منان چه مقدار راه است؟

فرمود: یک قدم

گفتند: این یک قدم کدام است؟

فرمود: پا بگذار روی خودتدریغا 

که میان ما و رسیدن به " یک قدم" هزار فرسنگ است]]>
مژده که میلاد شه خاتم است 2018-11-23T17:54:57+01:00 2018-11-23T17:54:57+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/220 بنـده ای از جنـس باران بهار بی خزان ، روی محمدبهشت جاودان ، کوی محمدمعطر ساخت گلزار جهان راشمیم تار گیسوی محمدای احمدیان به نام احمد صلواتهر دم به هزار ساعت از دم صلواتاز نور محمدی دلم مسرورستپیوسته بگو تو بر محمد صلواتمژده که میلاد شه خاتم استعید سعید نبى اکرم استمژده که مسرورى عالم رسیدخرمى عالم و آدم رسید


بهار بی خزان ، روی محمد

بهشت جاودان ، کوی محمد

معطر ساخت گلزار جهان را

شمیم تار گیسوی محمد.ای احمدیان به نام احمد صلوات

هر دم به هزار ساعت از دم صلوات

از نور محمدی دلم مسرورست

پیوسته بگو تو بر محمد صلوات.مژده که میلاد شه خاتم است

عید سعید نبى اکرم است

مژده که مسرورى عالم رسید

خرمى عالم و آدم رسید]]>
احادیثی از حضرت زهرا (س) 2018-11-21T05:37:31+01:00 2018-11-21T05:37:31+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/217 بنـده ای از جنـس باران حضرت زهرا (س) مَنْ اصْعَدَ إلىَ اللّهِ خالِصَ عِبادَتِهِ، اهْبَطَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ افْضَلَ مَصْلَحَتِهِ. هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید. (بحار: ج 67، ص 249، ح 25) خَیْرٌ لِلِنّساءِ انْ لایَرَیْنَ الرِّجالَ وَ لایَراهُنَّ الرِّجالُ. بهترین چیز براى حفظ شخصیت زن آن است كه مردى را نبیند و نیز مورد مشاهده مردان قرار نگیرد. (بحارالانوار: ج 43، ص 54، ح 48) &

حضرت زهرا (س)
 

مَنْ اصْعَدَ إلىَ اللّهِ خالِصَ عِبادَتِهِ، اهْبَطَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ افْضَلَ مَصْلَحَتِهِ.


 هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، 

خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید.

 

(بحار: ج 67، ص 249، ح 25)
.
 خَیْرٌ لِلِنّساءِ انْ لایَرَیْنَ الرِّجالَ وَ لایَراهُنَّ الرِّجالُ.

 
بهترین چیز براى حفظ شخصیت زن آن است كه 

مردى را نبیند و نیز مورد مشاهده مردان قرار نگیرد.

 

(بحارالانوار: ج 43، ص 54، ح 48)
 .

 

الرَّجُلُ اُحَقُّ بِصَدْرِ دابَّتِهِ، وَ صَدْرِ فِراشِهِ، وَالصَّلاةِ فى مَنْزِلِهِ إلا الاْمامَ یَجْتَمِعُ النّاسُ عَلَیْهِ.

 
هر شخصى نسبت به مركب سوارى و فرش منزل خود و 

برگزارى نماز در آن از دیگرى در اولویّت است مگر آن كه 

دیگرى امام جماعت باشد و بخواهد نماز جماعت را اقامه نماید، نباشد.

 

(مجمع الزّوائد: ج 8، ص 108، مسند فاطمه: ص 33 و 52)

 

 
]]>
کدامین خصلت 2018-11-19T12:46:40+01:00 2018-11-19T12:46:40+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/219 بنـده ای از جنـس باران از کسی پرسیدند...کدامین خصلت از خدای خود را دوست داری؟گفت:همین بس که میدانم، او میتواندمچم را بگیردولی دستم را میگیرد...

از کسی پرسیدند...

کدامین خصلت از خدای خود را دوست داری؟

گفت:

همین بس که میدانم، او میتواند

مچم را بگیرد

ولی دستم را میگیرد...


خدا
]]>
نماز 2018-11-17T01:20:22+01:00 2018-11-17T01:20:22+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/216 بنـده ای از جنـس باران نمازهایت را عاشقانه بخوان،حتی اگر خسته ای یا حوصله نداری،قبلش فکر کن چرا داری نماز میخونی؟؟؟آن وقت کم کم لذت میبری از کلماتی که تمام عمرداری تکرارشون میکنی.تکرار هیچ چیز جز نماز در این دنیا قشنگ نیست.هـرگـز نـمـازت را تـرک مـکـن ،مـیـلیـون هـا نـفـر زیـر خـاک ،بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت بـه دنـیـاست تـا سجـده کـنـنـد ... ولـو یـک سـجـده !

نمازهایت را عاشقانه بخوان،

حتی اگر خسته ای یا حوصله نداری،

قبلش فکر کن چرا داری نماز میخونی؟؟؟


آن وقت کم کم لذت میبری از

 کلماتی که تمام عمرداری تکرارشون میکنی.


تکرار هیچ چیز جز نماز در این دنیا قشنگ نیست.


هـرگـز نـمـازت را تـرک مـکـن ،

مـیـلیـون هـا نـفـر زیـر خـاک ،

بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت 

بـه دنـیـاست تـا سجـده کـنـنـد ... 

ولـو یـک سـجـده !


]]>
برکت پروردگار 2018-11-11T12:55:19+01:00 2018-11-11T12:55:19+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/215 بنـده ای از جنـس باران برکت پروردگار مثل بارونه ، اگر خیس نمی شم ، جایم را عوض می کنم . . .

برکت پروردگار مثل بارونه ،


 اگر خیس نمی شم ، 


جایم را عوض می کنم . . .
]]>
شهادت امام هشتم تسلیت باد 2018-11-07T19:06:52+01:00 2018-11-07T19:06:52+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/214 بنـده ای از جنـس باران عجیب نیست که در سینه غصّه مهمان استشب فراق شده؛ حرف حرف هجران است به چشم‌هم‌زدنی این دو ماه هم رفت وبهار گریه هم امشب رو به پایان استبه این فراق بگرییم و یا به دوری ِتوبگو چه كار كنم درد و غم فراوان استشهادت امام هشتم تسلیت باد****افتاده ای بر روی خاك و پر نداریجز دیده ی تر مونسی دیگر نداریآنقدر غربت می چكد از جسمت آقاناخواسته می گویمت مادر نداریشهادت امام رضا(علیه السلام) تسلیت باد****عبا کشیده به سر غربتی نهان داردنگاه زار به این حالش آسمان داردبه یک قدم نرسیده دوباره می افتدمشخص است


عجیب نیست که در سینه غصّه مهمان است

شب فراق شده؛ حرف حرف هجران است

 به چشم‌هم‌زدنی این دو ماه هم رفت و

بهار گریه هم امشب رو به پایان است

به این فراق بگرییم و یا به دوری ِتو

بگو چه كار كنم درد و غم فراوان استشهادت امام هشتم تسلیت باد****افتاده ای بر روی خاك و پر نداری

جز دیده ی تر مونسی دیگر نداری

آنقدر غربت می چكد از جسمت آقا

ناخواسته می گویمت مادر نداری


شهادت امام رضا(علیه السلام) تسلیت باد****عبا کشیده به سر غربتی نهان دارد

نگاه زار به این حالش آسمان دارد

به یک قدم نرسیده دوباره می افتد

مشخص است تنی زار و ناتوان دارد

به سوز زهر پذیرایی از غریبی شد

چه یادگاری تلخی ز میزبان دارد


شهادت امام رضا(ع) تسلیت..
]]>
صبحتون بخیر 2018-11-05T04:08:38+01:00 2018-11-05T04:08:38+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/213 بنـده ای از جنـس باران صبح ڪہ جوانہ زد هر چہ خوبـے استبر لب ایوان احساستبر خیز و بہ همہ ی دنیاگلهاے مهربانے هدیہ ڪنصبحتون بخیر و شادی==============="مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ"جمله ی مالک یوم الدین ، انسان را به یاد حسابرسی قیامت می اندازد ، تا به حساب انسان نرسیده اند ، انسان خود باید به حساب خود برسد.                                 ***الّلهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَج

صبح ڪہ جوانہ زد 

هر چہ خوبـے است

بر لب ایوان احساست

بر خیز و بہ همہ ی دنیا

گلهاے مهربانے هدیہ ڪن


صبحتون بخیر و شادی


....

===============


"مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ"

جمله ی مالک یوم الدین ، انسان را به یاد حسابرسی قیامت می اندازد ، 

تا به حساب انسان نرسیده اند ، انسان خود باید به حساب خود برسد.
                    
            
 
***


الّلهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَج]]>
این جمعه هم گذشت 2018-11-02T08:46:19+01:00 2018-11-02T08:46:19+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/212 بنـده ای از جنـس باران ساعات عمرمن همگی غرق غم گذشتدست مرا بگیرکه آب ازسرم گذشتتا کی غروب جمعه ببینم که مادرمیک گوشه بغض کرده که این جمعه هم گذشتهمتا هم نداری که …وقت نبودنت به دلم وعده بدهمشاید ” مثلش ” را پیدا کنم !

ساعات عمرمن همگی غرق غم گذشت

دست مرا بگیرکه آب ازسرم گذشت

تا کی غروب جمعه ببینم که مادرم

یک گوشه بغض کرده که این جمعه هم گذشت...
همتا هم نداری که …

وقت نبودنت به دلم وعده بدهم

شاید ” مثلش ” را پیدا کنم !]]>
اربعین حسینی تسلیت 2018-10-30T04:54:30+01:00 2018-10-30T04:54:30+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/211 بنـده ای از جنـس باران با آن کهغرق معصیتمـ باز هم خوشمــنامتـــ هنوز اشک مرا در می آورد #حسین ****السلام ای وادی کربلاالسلام ای سرزمین پر بلاالسلام ای جلوه گاه ذوالمننالسلام ای کشته های بی کفناربعین حسینی بر شما تسلیت باد***بسوز ای دل که امروز اربعین استعزای پور ختم المرسلین استقیام کربلایش تا قیامتسراسر درس، بهر مسلمین است اربعن حسینی تسلیت باد


با آن که

غرق معصیتمـ باز هم خوشمــ

نامتـــ هنوز 

اشک مرا در می آورد #حسین 


****


السلام ای وادی کربلا

السلام ای سرزمین پر بلا

السلام ای جلوه گاه ذوالمنن

السلام ای کشته های بی کفناربعین حسینی بر شما تسلیت باد***بسوز ای دل که امروز اربعین است

عزای پور ختم المرسلین است

قیام کربلایش تا قیامت

سراسر درس، بهر مسلمین است

 

اربعن حسینی تسلیت باد
..
]]>
اربعین 2018-10-29T09:39:44+01:00 2018-10-29T09:39:44+01:00 tag:http://arefaneha.mihanblog.com/post/209 بنـده ای از جنـس باران باز عاشوراییان پیدا شدندباز هم سوداییان شیدا شدنداربعین غصه های گل کجاستاربعین ناله بلبل کجاستاربعین عشق، عباست چه شداربعین، فریاد احساست چه شد …اربعین یعنی که یک زن بی بدیلگفت از دشمن ندیدم جز جمیلاربعین یعنی که عشق ناله کندر حریم عشق قلبت پاره کناربعین یعنی که دعوت نامه هاآتشی بودند اندر خیمه هااربعین یعنی که گل ها پر پر استپاره پاره قلب آن پیغمبر استاربعین یعنی که گل ها بی سر استباغبان همچون گلستان پر پر است

باز عاشوراییان پیدا شدند

باز هم سوداییان شیدا شدند

اربعین غصه های گل کجاست

اربعین ناله بلبل کجاست

اربعین عشق، عباست چه شد

اربعین، فریاد احساست چه شد …..

اربعین یعنی که یک زن بی بدیل

گفت از دشمن ندیدم جز جمیل

اربعین یعنی که عشق ناله کن

در حریم عشق قلبت پاره کن

اربعین یعنی که دعوت نامه ها

آتشی بودند اندر خیمه ها

اربعین یعنی که گل ها پر پر است

پاره پاره قلب آن پیغمبر است

اربعین یعنی که گل ها بی سر است

باغبان همچون گلستان پر پر است..
]]>