در‍ تکواندو حرکتی هست - به نام «داچیم‌سه»  که طرفی از مبارزه 

که پیاپی در حال ضربه خوردن است  خودش را در آغوش حریف می‌اندازد 

و حریف دیگر نمی‌تواند - و طبق قوانین، نباید - به او ضربه‌ای بزند


وقتی مشتهای روزگار پیاپی بر سر و صورتت فرود آمد؛ 

خود را در آغوش خـداوند بیانداز