مانندِ همیشه: رود ، من...

دریا ، تو

سرسبز ترین فصلِ خدا ،

تنها تو!

گفتی که "من و بهار برمی گردیم"


امسال بهار آمده،

اما تو...!


اللهم عجل لولیک الفرج 
* سال نو مبارک *


موضوع :
مـــــناســـــبتــی ,  انتــــــظار ظــهــــور ,