..

امروز به میخانه ی مولا مستیم

در محضر اهل بیت عصمت هستیم

این عید غدیر است و بهار صلوات

کز بند غم و غصه و ماتم رستیمعید سعید غدیر خم مبارک باد..
در عید غدیرخم بسی مسرورم

از نور جمال مرتضی مسحورم

امید که در حشر به ذکر صلوات

با حب علی خدا کند محشورمعید سعید غدیر خم مبارک باد
..

در عید غدیر شادی ام افزون است

اندوه و غم و غصه ز دل بیرون است

شکرانه ی این عید فرستم صلوات

این سینه ام از حب علی مشحون استعید سعید غدیر خم مبارک باد
..برچسب ها :
عید سعید غدیر ,  غدیر خم مبارک باد ,  عید سعید غدیر خم مبارک باد , 

موضوع :
متــــن تبــــریـک عیـــدغــدیــر ,